Jaunumi

Jaunumi

Jaunumi
7.februārī Kupišķos (Lietuvā) notika projekta BELLA CULTURE darba grupas sanāksme

Sanāksmes laikā projekta vadītāja Laila Vilmane iepazīstināja ar jau īstenotājām aktivitātēm, ar atskaišu sagatavošanas niansēm un komunikācijas prasībām.
Savukārt, Biedrība Latgales Kulinārā mantojuma Centrs valdes priekšsēdētāja un projekta koordinatore Tatjana Kozačuka ar citiem projekta partneru darbiniekiem detalizēti apsprieda plānotas aktivitātes.

Nākamā projekta aktivitāte ir kopīgās apmācības “Tradicionālā kulinārā mantojuma un amatniecības prasmju pielāgošana mūsdienām”, kas notiks 1. - 2. aprīlī Anīkščos (Lietuva). No Latgales reģiona plānota 40 kulinārā mantojuma pārstāvju un amatnieku dalība. Dalība ir bezmaksas.
Biedrības Latgales Kulinārā mantojuma Centrs biedri un citi Latgales ēdināšanas sektora uzņēmēji un mājražotāji, kā arī Latgales amatnieki! Jums ir lieliska iespēja piedalīties šajās apmācībās, piesakoties līdz 9.martam e-pastā kulinaraismantojums@inbox.lv.

Nogaršot Latgales, Baltkrievijas un Lietuvas kulinārā mantojuma ēdienus, piedalīties dažādās meistarklasēs un iegādāties amatnieku izstrādājumus visi interesenti varēs 16.maijā Polockā (Baltkrievijā) un 23.maijā Krāslavā (Latvijā), jo šajos datumos notiks starptautiskais kultūrvēsturiskais festivāls. Dalībnieki no Latgales dalībai festivālos var jau sākt pieteikties! Rakstiet uz kulinaraismantojums@inbox.lv

Pasākumi notiek Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE)” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Savienība.

Ieteikt citiem: