Krāslavas Amatniecības centra reklāmas klips projekta Nr. ENI-LLB-1-016 BELLA CULTURE ietvaros

Krāslavas Amatniecības centra reklāmas klips projekta Nr. ENI-LLB-1-016 BELLA CULTURE ietvaros

Krāslavas Amatniecības centra reklāmas klips projekta Nr. ENI-LLB-1-016 BELLA CULTURE ietvaros