8.janvārī notika ikgadējā biedru sanāksme

8.janvārī notika ikgadējā biedru sanāksme

8.janvārī notika ikgadējā biedru sanāksme