Properties of the Society

Properties of the Society

Properties of the Society

Biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs”

Pils iela 6, Krāslava, LV-5601

Reģ. Nr. 50008218061

AS SEB Banka

Konts: LV85UNLA0050021717039

Biedrības valdes priekšsēdētāja: Tatjana Kozačuka